Museo dos Reloxos
Palácio Municipal - Praza de Maria Pita, nº 1
ES-15001 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 184 200
www.aytolacoruna.es

Casa Museo de Emília Pardo Bazán
Rua Tabernas, 11
ES-15001 A Coruña
Tel.: (+34) 981 207 308
E-mail: casamuseoepb@realacademiagalega.org
www.acamfe.org

Casa Museo Maria Pita
Rúa Las Herrerías, nº 28
ES-15001 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 184 200

Museo Militar Regional
Plaza Carlos I, s/nº
ES-15001 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 206 791

Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón
Castelo de San Antón, Paseo do Parrote
ES-15001 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 189 850
Fax: (+34) 981 210 504
www.sanantonctv.org

Museo de Arte Sacro de la Colexiata de Santa Maria do Campo
Av. Puerta de Aires, nº 23
ES-15001 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 203 186
Fax: (+34) 981 203 186
www.aytolacoruna.es

Domus, Casa del Hombre
Calle Santa Teresa, nº 1
ES-15002 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 189 840
Fax: (+34) 981 189 841
E-mail: domus@casaciencias.org
www.casaciencias.org

Casa dos Peixes - Aquarium Finisterrae
Paseo Marítimo
ES-15002 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 189 842
Fax: (+34) 981 189 843
E-mail: aquarium@casaciencias.org
www.casaciencias.org

Museo de Belas Artes da Coruña
Rúa Zalaeta s/n
ES-15002 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 223 723
Fax: (+34) 981 223 769
E-mail: mbaacoruna@retemail.es
www.museobelasartescoruna.xunta.es

Casa de las Ciencias e la Tecnolo Planetário
Parque de Santa Margarita
ES-15005 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 189 844 / (+34) 981 271 828
Fax: (+34) 981 277n777
www.casaciencias.org

MACUF - Museu de Arte Contemporânea de União Fenosa
Av. de Arteijo, 171
ES-15007 A CORUÑA
Tel.: (+34) 981 178 700
Fax: (+34) 981 248 366

Museo de Artes Gráficas de La Voz de Galícia
Fundación Santiago Rey Fernándes-Latorre
Av. da Prensa - Parcela 84-85 (Polígono Industrial de Sabón)
ES-15142 ARTEIXO (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 180 416
www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.com

Museo das Mariñas
Convento de S. Domingo - Emílio Romay, s/n
ES-15300 BETANZOS (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 771 946
E-mail: bibli1@alsernet.es

Museo Naval da Zona Marítima del Cantábrico
Praza Cantón de Molins s/n
ES-15430 FERROL (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 336 022 / (+34) 981 336 000
Fax: (+34) 981 336 076

Museo Sociedade Galega História Natural
Méndez Núñez, 11
Apdo 356
ES-15430 FERROL (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 352 822
Fax: (+34) 981 352 820
E-mail: sghnferrol@teleline.es
www.sghn.org

Museo do Pobo Galego
Mosteiro de São Domingo de Bonaval, 3
ES-15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: (+34) 981 583 620
Fax: (+34) 981 554 840
E-mail: museodopobo@interbook.net
www.museodopobo.es

Museo Catedralicio
Praza do Obradoiro, s/n
ES-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: (+34) 981 581 155 / (+34) 981 560 527
Fax: (+34) 981 563 366
E-mail: museocatedra@archicompostela.org

Museo das Peregrinacions
Rua de S. Miguel, nº 4
ES-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: (+34) 981 581 558
Fax: (+34) 981 581 955

Museo de Terra Santa
Convento de San Francisco
ES-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: (+34) 981 581 600

Centro Galego de Arte Contemporâneo
Valle-Inclán, s/n
ES-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: (+34) 981 546 629
E-mail: cgac@mail.xunta.es
www.cgac.org

Museo de História Natural "Luis Iglésias"
Av. das Ciências, s/n - Campus Sur
ES-15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 593 589 / 981 563 100 -ext.14202
E-mail: museohn@usc.es
www.usc.es

Museo da Terra de Melide
Praza do Convento
ES-15800 Melide (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 507 998
Fax: (+34) 981 505 349
E-mail: museomelide@vodafone.es

Casa-Museo Rosália de Castro
Rua A Matanza
ES-15900 PADRÓN (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 811 204

Museo de Valle Incián
Torre Bérmudez
ES-15904 POBRA DO CARAMIÑAL (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 832 590
Fax: (+34) 981 831 192

Museo Provincial de Lugo
Praza da Soidade
27001 LUGO
Tel.: (+34) 982 242 112
Fax: (+34) 982 240 240
E-mail: museo@diputacionlugo.org
www.museolugo.org

Museo Diocesano
Rua Angel Lopez, Pérez, 2
27002 LUGO
Tel.: (+34) 982 220 100

Museo Comarcal de A Fonsagrada
Avda. Rosália de Castro, s/n
ES-27100 A FONSAGRADA (Lugo)
Tel.: (+34) 982 340 029

Museo-Fortaleza de San Paio de Narla (XiÁ-Friol)
Fortaleza de San Paio de Narla
27220 FRIOL (Lugo)
Tel.: (+34) 982 375 156

Museo Monográfico do Castro de Viladonga
Estrada N-640 Km. Vidalonga
ES-27259 CASTRO DE REI(Lugo)
Tel.: (+34) 982 314 255
Fax: (+34) 982 314 194
E-mail: museo@aaviladonga.es
www.aaviladonga.es

Museo de Arte Sacro das Clarisas
Rua de Santa Clara, s/n
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Tel.: (+34) 982 501 544

Museo do Colexio de Nuestra Señora la Antígua
Colexio Padres Escolapios-Campo de la Compañia,50
27400 MONFORTE DE LEMOS (LUGO)
Tel.: (+34) 982 400 450

Museo de Arte Sacro de Vilanova de Lourenzá
Praza do Conde Santo
ES-27760 VILANOVA DE LOURENZÁ (Lugo)
Tel.: (+34) 982 121 073
www.cgmuseos.org

Museo de Prehistoria e Arqueoloxia de Vilalba
Rua Dr. Domingos Goas
ES-27800 VILALBA (LUGO)
Tel.: (+34) 982 511 383
Fax: (+34) 982 511 383
www.museovilalba.org

Museo Provincial del Mar
Av. de la Mariña, s/n
ES-27890 San Cibrao - CERVO (Lugo)
Tel.: (+34) 982 594 224 / (+34) 982 595 081

Museo Histórico de Sargadelos
Casa da Administración
ES-27891 CERVO (LUGO)
Tel.: (+34) 982 557 905
Fax: (+34) 982 557 922
E-mail: r.psargadelos@telepolis.com
www.cgmuseos.org

Museo Diocesano e Catedralício de Mondoñedo
Plaza de España, s/n
ES-2740 MONDOÑEDO (Lugo)
Tel.: (+34) 982 521 006 / (+34) 982 521 948

Casa-Museo Victor Corral
Museo, 26, Baamonde
BEGONTE (LUGO)
Tel.: (+34) 982 398 041

Museo Catedralicio de Ourense
Catedral de Ourense - Praza do Trigo
32001 OURENSE
Tel.: (+34) 988 220 992

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Praza Maior s/n
32005 OURENSE
Tel.: (+34) 988 223 884

Museo Municipal de Ourense
Rua de la Obra (Lepanto), nº 8
32005 OURENSE
Tel.: (+34) 988 248 970

Museo Etnográfico Olimpio Liste
Praza da Concepción
32136 OSEIRA (Ourense)
Tel.: (+34) 988 852 789
www.nuseoliste.org

Casa-Museu Otero Pedrayo
Cimo de Vila - Trasalva
32172 AMOEIRO (Ourense)
Tel.: (+34) 988 281 139
Fax: (+34) 988 281 139

Museo Etnolóxico de Ribadavia
Rúa de Santiago, 10
32400 RIBADAVIA - Ourense
Tel.: (+34) 988 471 843
Fax: (+34) 988 470 961
E-mail: museoetno@mer.infonegocio.com

Museo da Límia
Rua Celanova, 63
32650 VILAR DE SANTOS (Ourense)
Tel.: (+34) 988 465 883 / (+34) 988 465 872
Fax: (+34) 988 465 863

Museo de Arte Sacro Santa Clara
Campo da Feira, 14 - Real Monastereio de Stª Clara
32660 ALLARIZ - MACEDA (Ourense)
Tel.: (+34) 988 440 702
Fax: (+34) 988 627 473

Museo do Coiro
Parque Portovello, s/n
32660 ALLARIZ - MACEDA (Ourense)
Tel.: (+34) 988 442 008

Museo Galego do Xoguete
O Portelo, 4
32660 ALLARIZ - MACEDA (Ourense)
Tel.: (+34) 988 402 008

Museo Muiño do Burato
Praza do Matadoiro, s/n
32660 ALLARIZ (Ourense)
Tel.: (+34) 988 442 008

Parque Etnográfico do Rio Arnoia
Casa da Cultura - Rua Castelo, s/n
32660 ALLARIZ (Ourense)
Tel.: (+34) 988 440 859
Fax: (+34) 988 440 859

Museo Etnográfico e Arqueolóxico de Castro Caldelas
Castelo de Castro Caldelas
32760 CASTRO CALDELAS (Ourense)
Tel.: (+34) 988 203 358
Fax: (+34) 988 462 118

Museo de Santa Maria de Oseira
Monasterio Santa Maria de Oseira
SAN CRISTOVO DE CEA (Orense)
Tel.: (+34) 988 282 004

Museo de Pontevedra
Pasantería, 10-12
36002 PONTEVEDRA
Tel.: (+34) 986 851 455 / 986 843 238
Fax: (+34) 986 840 693
E-mail: secretaria@muspontev.es

Museo de Arte Contemporânea (MARCO)
Rua Principe, 54
36202 VIGO
Tel.: (+34) 986 113 900 / (+34) 986 113 911
Fax: (+34) 986 113 901
E-mail: info@marcovigo.com
www.marcovigo.com

Museo Liste
Rua da Pastora, 22
36210 VIGO
Tel.: (+34) 986 244 698
E-mail: museoliste@terra.es
www.museoliste.org

VERBUM - Casa das Palabras
Av. Samil, 17
36212 VIGO
Tel.: (+34) 986 240 130
Fax: (+34) 986 240 633

Sala Museo Laxeiro
Rua Policarpo Sanz, 15
36213 VIGO
Tel.: (+34) 986 295 070
Fax: (+34) 986 239 372

Museo Municipal "Quiñones de Leon"
Parque de Castrelos, s/n
36213 VIGO
Tel.: (+34) 986 295 070 / (+34) 986 295 075
Fax: (+34) 986 239 372
E-mail: museucastrelos@vigo.org
www.museodevigo.org

Museo Etnográfico de Acibeiro (Forcarei)
Campo da Feira – Villaverde
36556 ACIBEIRO (Pontevedra)
Tel.: (+34) 986 684 707

Museo Catedralicio de Tui
Plaza de San Fernando, s/n
36700 TUI
Tel.: (+34) 986 600 879 / (+34) 986 603 107

Museo da Citania de Santa Tegra
Monte Santa Tegra
36780 A GUARDA
Tel.: (+34) 986 610 000

Museo Massó
Rua Montero Rios, s/n
36930 BUEU (Pontevedra)
Tel.: (+34) 986 321 838
Fax: (+34) 986 320 252

Aquariumgalicia
Reboreda
36986 O GROVE (Pontevedra)
Tel.: (+34) 986 731 515
Fax: (+34) 986 732 868